Blogg

RSS

Gorgon gallrar gotlänningar

4 Feb 2023

Gorgon har gallrat lite i gotlandssamlingen. Fem trevliga mynt, varav två riktigt rara, finns nu på Tradera.

Auktionerna hittar ni HÄR.

Myntmässa i Stockholm 2 oktober 2022

9 Sep 2022

Myntmässa, Stockholm Numismatica,  den 2 oktober 2022.

Ett samarbete mellan Sveriges Mynthandlares Förening och Myntauktioner i Sverige.

Mera information här.

Myntmässa i Stockholm 3 oktober

26 Aug 2021

Mera information HÄR.

Gorgon tar en paus

6 Mar 2021

Jag har beslutat ta en paus från bloggandet. Framtiden får utvisa om jag återupptar denna aktivitet. 

Tack till alla läsare för den feedback jag fått under de senaste 10 åren!

/ Gorgon

Tillbaka efter 44 år!

7 Jan 2021

I januari 2016 skrev jag ett blogginlägg om en auktion i Wien där några trevliga svenska medeltidsmynt såldes 1976. Bl.a. kommenterade jag ett exemplar av Sten Sture d.ä.:s örtug av typen LL 1. Mynttypen, som hör till början av Stens riksförståndareperiod - d.v.s. tidigt 1470-tal, är mycket sällsynt. Jag har endast noterat 6 exemplar på marknaden under de senaste decennierna. Frånsidan kan ha en nertill avrundad vapensköld, eller en spetsig sådan. Den rundade skölden är den dominerande i privata samlingar. Möjligen är Wien-exemplaret det enda med spetsig sköld utanför museerna. (Sven Svenssons ex med spetsig sköld såldes på Hirsch auktion 1,  1966, till ett utländskt museum, och är däremed borta från den privata marknaden.)

Nåväl - ovan omnämnda exemplar av LL 1 såldes alltså i maj 1976 till en för mig okänd köpare. Därefter har myntets öde varit okänt. Men bättre mynt brukar förr eller senare dyka upp på marknaden igen, och under hösten 2020 kom även detta exemplar fram ur sitt gömställe. Högst överraskande utbjöds det då av en svensk säljare på en internetsajt till ett (ganska högt) fast pris. Det hittade snabbt ett nytt hem i en svensk medeltidssamlares samling! Se foto nedan.

/ssda_ll1.jpg

Fyra exemplar med avrundad sköld finns av mig noterade i privata samlingar:

Ex Svensson - SNF auktion 2003 (Rundberg #1391)

Ex Frösell - MISAB auktion 1 - MISAB auktion 20 (Rundberg #1393)

Ex Sjöberg - Ahlström auktion 40 (Rundberg #1394)

Ex Bonde - Nordlind auktion "Samling Bonde 1" (Rundberg -)

Ytterligare ett exemplar av LL 1 såldes på SNF auktion 1972-09-20, nr 43. Myntet var inte avbildat, så det är oklart om frånsidan hade avrundad eller spetsig sköld. Om någon läsare känner till var detta mynt nu befinner sig, så skulle Gorgon uppskatta att bli kontaktad.

2020 - ett mycket annorlunda år

28 Dec 2020

Detta år blev inte likt något tidigare. Under första kvartalet 2020 slog pandemin till, och från och med andra kvartalet var de flesta aktiviteter som samlade många människor inställda eller arrangerades med hårda restriktioner. Idrotten och kulturen drabbades hårt, liksom även numismatiken; myntklubbsmöten och myntmässor blev inställda, auktionerna flyttade ut på Internet, och Kungliga Myntkabinettets återöppnande sköts på framtiden.

De enda mässor som arrangerades innan ”lockdown” var Sigtunaklubbens mässa (januari) och Myntklubben Skilling Banco (februari). Falu-Borlänge arrangerade sin höstmässa med restriktioner angående besökarantal och med handsprit under tidig höst innan ”andra vågen” slog till med full kraft.

MISABs vårauktion kunde till sist genomföras (med restriktioner angående antalet personer i salen) i september, och höstauktionen i november – även den med samma restriktioner.  Även internationellt flyttade större delen av auktionerna ut på nätet.

För oss som samlar vikingatid och medeltid var det annars ett bra år, med ett bra utbud av rara och vanligare objekt. Knut långes penning i enastående kvalitet var väl ”toppmyntet” 2020, men många andra mycket trevliga mynt kunde också förvärvas. Oslo MyntGalleri sålde t.ex. en ganska snygg penning från Anund Jakob!

Ett mycket glädjande inslag i det övrigt lite deppiga året var att Roberto Delzanno gick i mål med sitt mastodontprojekt att publicera ett nytt bokverk om de svenska mynten från 995 till dags dato. Två volymer på tillsammans ca 1400 sidor, med totalvikt på ca 6 kg! Mycket imponerande! Och mycket bra att även den vikingatida och medeltida myntningen får sin rättmätiga plats i mynthistorien. De flesta tidigare referensverk börjar ju med Gustav Vasa, och missar därmed drygt 500 år (!) av inhemsk myntning. Kommer Delzannos bok att leda till ett ökat intresse för de medeltida mynten? Framtiden får utvisa om det blir så, men det är i så fall bara positivt.

Nu håller vi tummarna för att vi under 2021 successivt kan återgå till ett mera normalt läge avseende numismatiken. En positiv signal är att arrangörerna meddelar att FriMynt 2021 planeras – dock inte i april som vi är vana, utan i september. Något att se fram emot!

Ett Gott Nytt År tillönskas alla blogg-läsare!

MISAB 35

22 Nov 2020

Så har MISABs 35e auktion genomförts. P.g.a. pandemin begränsades antalet deltagare i salen så att myndigheternas rekommendationer om max 50 personer kunde uppfyllas (inklusive personal). Gorgon bestämde sig för att inte närvara själv denna gång, utan lämnade förhandsbud på några objekt.

Hur gick då auktionen? Uppnådda priser har publicerats, och som vanligt nöjer jag mig med att kommentera det medeltida materialet. ”Moderna mynt” (d.v.s. Gustaf Vasa och framåt) kommer säkert att kommenteras av andra bloggare.

Resultatet var, som det ofta är med medeltiden, lite spretigt. Några mynt klubbades till goda priser, andra förvånansvärt billigt, och åter andra ungefär enligt förväntningarna.

De två reguljära Olof-penningarna nådde både goda 39000, medan den barbariska imitationen på fyrkantig plants klubbades förhållandevis billigt för 12000. Knut Erikssons trevliga svealandspenningar klubbades väl ungefär till förväntat pris, medan den vackra Lödösepenningen nådde hela 50000 innan klubban föll. Troligen nytt rekord för denna mynttyp.

Knut Långes penning stannade på högst rimliga 175000. Detta är det enda oskadade exemplaret av Knuts penningar utanför museerna och Gorgon hade nog förväntat sig en betydligt högre prislapp.

13500 för en oskadad penning från Birger Magnusson är nog att betrakta som ett av auktionen riktiga fynd. Köparen gratuleras! Åbo-mynten har under senare år uppmärksammats mer och mer. Denna gång sattes troligen ett nytt rekord för en Åbo-örtug från Karl Knutsson. Klubban föll vid 13000 kr. Att den extremt sällsynta Interregnum-örtugen, känd i endast tre exemplar, blev osåld förvånar, liksom att Hans-örtugen klubbades till utrop.

Medeltidsdelen avslutades med en trevlig avdelning gotländska mynt, varav några mycket sällsynta. De gotländska mynten kan, med några få undantag, fortfarande köpas till priser som inte alls är i paritet till deras raritet.

Att denna auktion kunde genomföras, om än med vissa restriktioner, skall vi vara uppriktigt glada för. Myntsamlarna behöver sina auktioner, mässor och klubbmöten. Tyvärr har det under 2020 varit mycket svårt att arrangera sådana aktiviteter. Vi kan alla hoppas att situationen förbättras under nästa år och att vi (kanske) kan återgår till ett mera normalt läge framåt andra halvåret 2021.

Till dess - Stay Safe!

/misab-35-referat.jpg

Borlängemässan - glest med besökare, men trevligt ändå!

16 Oct 2020

För knappt en vecka sedan arrangerade Falu-Borlänge Myntklubb sin årliga myntmässa. I dessa Corona-tider var det nog ett ganska djärvt beslut att försöka genomföra denna.

Och visst var det glest med både säljare och köpare. Säljarna var väl ca. tio, och vid lunchtid hade man räknat in ett 30-tal betalande besökare.

Trots att mässan alltså var ”gles”, så var det trevligt att få träffa likasinnade igen. Numismatik är ju mycket mera än bara samlande. Det sociala skall absolut inte underskattas.

Den lokala myntklubben skall ha all heder av tillställningen, och vi hoppas på en repris under mera normala förhållanden nästa år!

/borlange-2020a.jpg/borlange-2020b.jpg

Äntligen - en MYNTMÄSSA!

1 Oct 2020

Falu-Borlänge Myntklubb arrangerar sin årligen återkommande MYNTMÄSSA den 10 oktober.

Detta är mycket efterlängtat av alla oss med mynt-abstinens!

Arrangörerna meddelar att alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer att efterlevas, bl.a. kommer max 50 personer samtidigt att få vistas i lokalen och handsprit kommer att finnas tillgängligt.

Missa inte höstens (troligen) enda myntmässa i Sverige!

/borlange-2020.jpg

MISAB auktion 34

12 Sep 2020

Så var det dags. Den auktion som skulle ha arrangerats i mars kunde till sist genomföras, men under helt andra förhållanden än vi vant oss vid. Visst blev det en ”offentlig auktion”, men p.g.a. myndigheternas regelverk så begränsades antalet närvarande budgivare till 40. MISAB hanterade detta genom att man måste föranmäla sitt deltagande. Myndigheternas regelverk följdes dock till alla delar. Vi satt utspridda i en stor sal med minst 2 m mellan alla närvarande. Handsprit och munskydd fanns också tillgängliga för de som önskade bruka sådant.

För första gången så hade MISAB ordnat så att man kunde medverka i auktionen via internet och bjuda mot salen - s.k. "Live Bidding". Detta fungerade i stort sett bra, bortsett från en viss förvirring för de närvarande angående objektens numrering. De objekt som kom från Bengt Svenssons samling, utmärkta med * i katalogen, hade nämligen redan avyttrats på en av MISABs internetauktioner, vilket gjorde att de objektnummer som visades på skärm i salen inte överensstämde med katalognumren (men väl med numren i internetkatalogen). Så snart som publiken förstått hur det låg till, så förlöpte dock auktionen i stort sett smidigt. Men – som förväntat – blev tempot lägre än om man endast tagit bud från salen. Under första timmen klubbades ca 80 objekt, vilket är ungefär hälften av vad vi är vana vid på en MISAB-auktion.

Medeltidsmynten har under senare tid fått ökat intresse och nya samlare, vilket också lett till högre priser. Detta märktes även på denna auktion; mest tydligt på det äldre materialet och då speciellt på penningarna. T.ex. såldes en vacker Erik Eriksson penning med obetydliga kantskador för 46000 kr + provision. Örtugarna gick för mera sansade priser, men trenden att Karl Knutssons Åbo-örtugar är eftertraktade står sig.

Hur gick det då för Gorgon? Tja – av tre objekt som skulle inköpas fick jag bara ett med mig hem. Prislappen på de övriga två blev för svettig. Som tröst inköptes ytterligare två andra objekt som inte fanns allra högst på önskelistan. Detta är ett av skälen till att man vill vara med på auktionen – man kan snabbt ändra och anpassa sin strategi, baserat på utfallet.

/misab-34.jpg

Den numismatiska hösten 2020

13 Aug 2020

De restriktioner som Corona-pandemin lägger på vårt samhälle som helhet påverkar naturligtvis även de numismatiska aktiviteterna. Höstens myntmässor verkar alla bli inställda, och hur myntklubbarna agerar när det gäller mindre klubbsammankomster är oklart; troligen ställs många träffar in.

Myntauktionerna kommer att hanteras lite olika. Dels finns ju de etablerade internetkanalerna (Tradera, eBay, m.fl.), dels de internetauktioner som etablerade auktionsformor redan har ”i drift”. Några större offentliga auktioner, med budgivare i salen, kommer säkert att genomföras, men med restriktioner.

MISAB har t.ex. meddelat arrangemangen kring auktion 34, som skulle ha arrangerats i mars, men som flyttades till september. Max 40 budgivare i salen, och adderad möjlighet för budgivning i realtid via internet. En ofrånkomlig konsekvens av detta torde bli att tempot i auktionen blir lägre (antal utrop per timme). Konceptet är dock väl beprövat av andra större aktörer i utlandet, och det hela bör kunna fungera bra.

Sko och Flasta

21 Jul 2020

Som vanligt är det mycket lugnt i den numismatiska världen under sommarmånaderna. Den trevliga myntmässan i Olofström saknar vi i dessa Corona-tider, liksom antik och samlarmässan i Degeberga. Båda dessa är annars trevliga tillställningar väl värda ett besök.

Man får roa sig på annat sätt! T.ex. genom att besöka intressanta historiska platser med numismatisk anknytning. Gorgon besökte häromdagen Skoklosters slott med omgivningar. Slottet från stormaktstiden är imponerande, och man kan också få sig en välsmakande lättare lunch där om man så önskar.

För oss medeltidsintresserade är dock den närbelägna kyrkan från tidigt 1200-tal betydligt intressantare. Den är en av Sveriges äldsta tegelbyggnader och mycket välbevarad. Den tillkom troligen på initiativ av Knut Holmgersson (som ägde Sko vid denna tid) och andra stormän i trakten. Knut, som var svensk kung 1229–1234, är för eftervärlden mest känd under namnet ”Knut Långe”. Han är begravd någonstans i kyrkan.

Mindre än en km från slottet och slottskyrkan ligger en ruin efter en betydligt mindre, och något äldre, stenkyrka – Flasta. Ibland benämns denna ”Flasta mur”. Flasta ägdes av Ulf Fase, kung Knuts jarl, och därmed den näst mäktigaste mannen i riket.

Det finns mynt bevarade från både kung Knut och jarlen Ulf, samtliga ytterst sällsynta. Ett av Ulfs mynt är f.ö. hittat vid utgrävningar av ruinen Flasta. Med endast några få undantag kommer alla kända mynt från Knut Långe från ett fynd på Eskilstuna kyrkogård 1879. I det fyndet fanns även ett exemplar av Ulfs mynt.

Nyligen har Roger Svensson argumenterat för att en mynttyp i Eskilstunafyndet som tidigare förts till Knut, men som saknar hans namn, bör vara utgiven av jarlen Ulf, och så kan mycket väl vara fallet. Under bilderna av Sko klosterkyrka och Flasta kyrkoruin nedan, avbildas ett av Knuts mynt till vänster och till höger ett mynt som, enligt Roger Svensson, troligen är utgivet av Ulf.

/sko-och-flasta.jpg

/sko-mynt.jpg

Sommarlov!

13 Jun 2020

Vårterminen, om uttrycket tillåts, blev för oss myntsamlare helt annorlunda än tidigare år. Mässor, myntklubbsmöten och auktioner ställdes in helt eller flyttades till hösten. Några få auktioner genomfördes (med begränsningar i antalet fysiskt närvarande köpare) medan andra genomfördes helt digitalt med s.k. ”live bidding” via internet. Det sistnämnda konceptet är här för att stanna, även i de fall då man har budgivning i salen från fysiskt närvarande personer. Tempot i auktionen blir lägre, men priserna tenderar att bli högre, då personer som annars inte skulle bjuda i realtid nu kan göra det från sin egen dator!

För ett år sedan skrev jag om Anund Jakobs vår; om man skall sätta någon etikett på denna vår så får det bli Olof Skötkonungs vår. Drygt ett dussin Olof-penningar har sålts på internationella auktioner i Europa och USA. De allra flesta var av typen Long Cross med helt barbariserade inskrifter, men på Künkers kommande auktion 337 i juni erbjuds också en ”reguljär” penning med Olofs namn.

Den stora sensationen under våren var dock en ytterst sällsynt penning från Anund Jakob av Long Cross typ, LL 2, som såldes av WCN auktion 74 i Polen. Myntet var välpräglat och tydligt och i stort sett utan slitage. En ytspricka på åtsidan och några fläckar på frånsidan var det enda som störde intrycket av ett praktexemplar. Märkligt nog stannade budgivningen på endast 30000 PLN, vilket med påslag och aktuell kurs blir drygt 80000 SEK. Detta måste anses vara ett fyndpris, och köparen – en svensk samlare av vikingatida mynt – kan känna sig mycket nöjd med detta.

Nu blir det glesare med blogginlägg från Gorgon under sommaren, men framåt tidig höst så börjar det säkert hända saker i den numismatiska världen som är värda en kommentar.

Till dess – följ myndigheternas rekommendationer angående Covid-19 och STAY SAFE till dess att vi förhoppningsvis kan återgå till mera normala numismatiska aktiviteter under hösten!

/dvorcetl.jpg

Magnus Erikssons stockholmspenningar 1354-1363

23 May 2020

Under åren 1354–1363 präglades endast penningar i form av brakteater i Sverige. Dessa har en BOKSTAV som centralmotiv inom strålring som anger myntorten (t.ex. L för Lödöse), eller – när det gäller Stockholm – en KRONA.

Stockholmspenningarna slogs i stor mängd och de är även ganska vanligt förekommande på samlarmarknaden. De allra flesta saknar bitecken, men en mindre del har bitecken under eller bredvid kronan. Bitecknen hade rimligen någon administrativ betydelse vid myntverket, men exakt vilken denna var kan vi bara spekulera om. Samtliga varianter med bitecken är ovanliga, sällsynta, eller mycket sällsynta.

Jag har under många år fört statistik över privatägda exemplar som omsatts i mynthandeln eller på auktioner under de senaste decennierna. Sådan statistik kan naturligtvis aldrig bli komplett, då det alltid finns ett "mörkertal" – bl.a. exemplar som endast bytt ägare i privata affärer. Statistiken kan dock ge en god indikation på hur ovanliga dessa penningar faktiskt är. Nedan ser ni min statistik, tillsammans med bilder på privatägda exemplar av alla varianter såväl utan som med bitecken (utom de med stjärna eller kors under kronan). Man bör notera att kronans utförande generellt är enklare på penningarna med bitecken än på de penningar som saknar sådana.

/ll_xxviii_4_varianter.jpg

/ll_xxviii_4_varianter_mynten.jpg

 

 

Inget ont som inte har något gott med sig ...

19 May 2020

... brukar man ju säga.

TV-dokumentären i tre delar om stölderna på Kungliga Myntkabinettet berättar ju en djupt deprimerande och upprörande historia. Besöken på Gorgons Myntsida har dock slagit nya rekord som en effekt av TV-serien.

Och glädjande nog verkar antalet besök per dag ha stabiliserat sig på en nästan dubbelt så hög nivå efter det att serien avslutats, jämfört med nivån innan serien visades. Kanske har intesset för numismatik väckts till liv hos några tittare?

Nedan ser ni statistiken nerbruten på dagar.

Stay Safe!

/visits-april-may.jpg

← Äldre inlägg