Gorgons myntsida

gorgon.jpg   

Välkommen till Gorgons myntsida

Jag hoppas att denna hemsida på sikt skall bli en bra introduktion till vikingatida och medeltida svenska mynt, samt gotländska mynt. Avsikten är inte att bygga ut detta till en komplett katalog över dessa mynt, utan endast att illustrera myntningen under denna period med ett urval representativa exemplar. En litteraturlista, för den som vill veta mera, kommer successivt att kompletteras.

Bloggens huvuduppgift är att fömedla numismatiska nyheter och kommentarer - med fokus mot just medeltidsmynt. Konstruktiv kritik är alltid välkommen.

Welcome to my Swedish Medieval Coinage homepage

Here you will find information concerning coins issued on the Swedish mainland c. 995-1520, as well as on the island of Gotland from c. 1140 to 1554. The objective is not to publish anything like a complete listing of these coins, but rather to illustrate the coinage of the period with some representative specimens.

If you don't understand Swedish, you may try Google Translate: http://translate.google.com/

Select Swedish to English (or any other language of your own choice), then copy the URL of the page you want translated into the From text input field, then press Translate and wait for the translation to appear.

Feedback is appreciated!

ARKIV 2011-2016

Arkiv 2011 [35]

Arkiv 2012 [47]

Arkiv 2013 [50]

Arkiv 2014 [34]

Arkiv 2015 [89]

Arkiv 2016 [64]

Senaste uppdateringar av sajten (men kolla även Bloggen, som lever sitt eget liv):

[2022-01-30] Uppdaterat bild av Svante Nilssons Västeråspenning.

[2021-07-25] Uppdaterat/korrigerat bildmaterialet för penningar från Erik av Pommern, Kristoffer av Bayern och Karl Knutsson Bonde.

[2017-12-19] Tänkte testa om ett "nyhetsbrev" är något för de som brukar besöka min sajt. Om tillräckligt intresse (antal prenumeranter) finns, så kanske detta blir av. Kolla längst ner i "sidokolumnen".

[2017-07-27] Ändrat strukturen på huvudmenyn: Nyheter ersätt med menyvalet Blogg (som sedan en tid tillbaka innehåller samma inlägg)

[2017-03-05] Reviderat text och utökat bildmaterial för örtugar 1497-1520.

[2017-02-01] Reviderat text och utökat bildmaterial för örtugar 1470-1497.

[2016-12-10] Reviderat text och bilder för örtugarna 1441-1470.

[2016-11-05] Reviderat text och bilder för örtugarna från Albrekt av Mecklenburg och Erik av Pommern.

[2016-10-09] Reviderat text och bilder för penningarna från perioden 1441-1520.

[2016-09-04] Reviderat text och bilder för penningarna från Albrekt av Mecklenburg och Erik av Pommern.

[2016-03-16] Reviderat texten för Magnus Eriksson, samt adderat fler och bättre bilder.

[2016-01-26] Redigerat/uppdaterat text för Birger jarl, Valdemar, Magnus ladulås och Birger Magnusson. Fler och bättre bilder för de två sistnämnda.

[2016-01-11] Nya och bättre bilder för Erik Eriksson "läspe och halte".

[2015-12-19] Nya bättre bilder för avsnitten om Anund Jakob, Johan Sverkersson och Knut Långe/Ulf jarl. Texten om Knuts och Ulfs mynt är också något uppdaterad.

[2015-12-03] Bytt ut bilderna i avsnitten om Erik Knutsson och Valdemar, så att fler mynttyper illustreras.

[2015-11-23] Avsnittet om Sverker Karlsson uppdaterat, och bilden har bytts ut.

[2015-10-05] Har uppdaterat bilderna på de gotländska mynten före 1520-talet, samt adderat text och bilder på Erik av Pommerns Gote och kung Hans hvid - två extremt sällsynta mynt.

[2015-06-30] Avsnittet om myntningen i Lödöse på 1150- och 1160-talen är helt omarbetat, och bildmaterialet är utökat.

[2015-06-11] Avsnittet om Olof Skötkonungs mynt uppdaterat med fler och bättre bilder.

[2015-06-08] Har adderat ett stycke text om katalogisering under rubriken Vademecum.

[2015-06-08] Länklistan uppdaterad (se högerspalten på startsidan)

[2015-06-03] Söklistan uppdaterad.

[2015-03-05] Har reviderat och utökat texten för den gotländska myntningen 1520-1565, samt bytt bildmaterial för detta avsnitt. Nu finns både fler och bättre bilder!

[2015-02-05] Utvärderar N.nu:s inbyggda bloggfunktion. Kommer att använda denna parallellt med Nyheter tills vidare, d.v.s. inläggen blir exakt lika. Bloggfunktionen tillåter (i alla fall tills vidare) kommentarer. Om du är nyfiken, så hittar du bloggen här.

[2015-01-29] Några inlägg har nu återskapats.

[2015-01-28] De 17 inlägg som återstod av alla 2014 års inlägg är nu flyttade till Arkiv 2014 (som nås från Nyheter). Tyvärr så kan alla de ca 35 inlägg som förlorades inte återskapas, men förhoppningsvis kan ca tio återkomma i sinom tid.

[2015-01-27] Tyvärr verkar alla inlägg i bloggen Nyheter, skrivna mellan januari och slutet av september 2014 (ca 35 st) ha raderats. Jag undersöker f.n. om det går att återskapa dessa...

[2014-02-09] Har flyttat alla inlägg från 2013 till Arkiv 2013, som kan nås från Nyheter.

[2013-09-29] Nytt utökat bildmaterial även för Sturetiden, 1470-1520.

[2013-09-28] Avsnitten om Albrekts, Kristoffers, Karl Knutsson Bondes, och Kristian I:s örtugar, samt Interregnumörtugarna 1465-67, uppdaterade med nya och fler bilder.

[2013-06-06] Struktur-ändring: Arkiv 2011 och 2012 nås nu direkt från Nyheter. Menyvalet Arkiv borttaget ur huvudmenyn.

[2013-04-21] Avsnittet om Erik av Pommerns örtugsmynt uppdaterat med nya och fler bilder.

[2012-11-18] Har arkiverat äldre blogg-inlägg under Arkiv, och startat en ny blogg med namnet Nyheter.

[2012-11-18] Kommer p.g.a. tekniska skäl troligen att behöva byta namn på bloggen till något annat inom kort. Återkommer i ärendet.

[2012-11-10] Har även kompletterat avsnittet om Olof Skötkonung med mynt av typen Helmet och Small Cross.

[2012-11-10] Har uppdaterat avsnittet om Knut Eriksson med en bild som visar flera mynt.

[2012-08-19] Har adderat ett kapitel om vikt, vägning och vågar till Vademecum!

[2012-07-18] Regn, regn, regn! ... Då kan man lika gärna jobba lite med hemsidan. Första bidraget under titeln Vademecum (om myntfotografering) upplagt!

[2012-06-26] Och nu finns även listan över referenslitteratur för de gotländska präglingarna på plats!

[2012-06-25] Nu är litteraturlistan för de svenska penningarna och örtugarna uppdaterad.

[2012-02-18] Nu finns bilder på Eriks örtugar (en från Stockholm och en från Västerås), samt en "Abo" från Åbo uppladdade. Därmed är översikten över Sveriges och Gotlands medeltida mynthistoria klar. I alla fall tills vidare... Nästa uppgift blir att uppdatera litteraturlistorna!

[2012-02-16] Har nu lagt till texten om Erik av Pommerns örtugar. Bilder kommer lite senare...

[2012-01-22] Och nu finns text om, och örtugsbilder från, huvudpersonen i den maktpolitiska kampen om sveriges krona 1448-1470 - Karl Knutsson Bonde - på plats. Bara Erik av Pommern kvar nu. Sen är "version 1" av översikten över Sveriges medeltida mynthistoria klar!

[2012-01-06] Sten Sture den äldres örtugar och halvörtugar ... på plats!

[2011-12-29] Kristian I är nu adderad till örtugsbeskrivningarna.

[2011-12-18] Efter en tids "idlande" - nu finns kung Hans (Johan II) och "Interregnum 1465-67" på plats.

[2011-12-03] Riksföreståndaren Svante Nilsson adderad i örtugsbeskrivningen.

[2011-11-20] Läs om Sten Sture den yngres örtugsmyntning och njut av bilderna!

[2011-11-12] Nu kan ni läsa om Kristoffer av Bayerns örtugar också!

[2011-10-31] Har påbörjat örtugsdelen av denna sajt med text och bilder om Albrekt av Mecklenburgs mynt.

[2011-10-20] Nu är beskrivningen av de gotländska mynten kompletterad med utgåvorna från 1520-talet, 1535-37 samt 1554 års mynt. Därmed är gotlandsdelen av denna sajt klar - i alla fall tills vidare.

[2011-10-08] Gotland: Adderade några bilder på W-brakteater och gotar, samt text och bilder för perioden ca 1450-1520.

[2011-10-02] Beskrivningen av de gotländska mynten påbörjad.

[2011-09-22] Beskrivningen av de senmedeltida svenska penningarna är nu komplett i och med att text och bilder för perioden 1470-1520 adderats.

[2011-09-14] Penningar: Kristoffer av Bayern, Karl Knutsson Bonde, Kristian I ... Yes!

[2011-09-11] Adderat text om Erik av Pommerns penningar.

[2011-09-02] Ytterligare en strukturändring: Länk till referenslitteratursammanställing (ännu så länge mycket rudimentär) nu inlagd först i varje avsnitt med myntbeskrivningar. Menyval Örtugar 1364-1520 adderat. Ännu så länge tomt. Men den som väntar på något gott...

[2011-09-01] Har påbörjat beskrivningen av de intressanta senmedeltida penningarna (1364-1520).

[2011-09-01] Strukturändring: Svenska Mynt 995-1520 uppdelad på Penningar 995-1363 och Penningar 1364-1520. Planerat är även Örtugar 1364-1520.

[2011-08-28] Och så är sammanfattningen av Magnus Erikssons omfattande myntning klar och uppladdad!

[2011-08-13] Läs om Birger Magnusson och hans mynt.

[2011-08-06] Och nu gör Magnus "ladulås" sin entré på denna sajt.

[2011-08-02] Nu finns text och bilder om kung Valdemar och hans mynt uppladdade.

[2011-07-18] Har flyttat litteraturreferenserna från Svenska Mynt 995-1520 till Referenslitteratur. Makes more sense.

[2011-07-16] Regn och rusk ... Skrev lite om "Birger jarl" och laddade upp. Håll till godo så här i semestertider!

[2011-06-24] Och så finns lite information om Knut Holmgersson "långe" också. Har även bytt ut bilderna på Olofs och Anunds mynt. Dels för att spara utrymme, och dels för att de nya är av bättre kvalitet!

[2011-06.19] Om Erik Eriksson "läspe och halte", och hans mynt kan man nu läsa under Mynt 995-1520.

[2011-06-18] Sjätte upplagan av boken Vad kostade det? anmäld på sidan Ny Litteratur

[2011-06-11] Johan Sverkerssons myntning adderad.

[2001-06-04] Erik Knutssons myntning adderad.

[2011-05-28] Sverker Karlssons myntning adderad.

[2011-05-21] Ärkebiskopens i Uppsala myntning runt år 1200 uppladdad.

[2011-05-17] Jonas Rundbergs nya bok om Albrekt av Mecklenburgs örtugar anmäld på sidan Ny Litteratur.

[2011-05-15] Litteratursöklista utlagd. Har också tagit bort "Galleri". Tyckte inte riktigt att det fyllde någon funktion just nu. Det återkommer kanske någon gång i framtiden.

[2011-05-14] Knut Erikssons myntning uppladdad.

 

= = = = = = = = = = = = = = =

SÖKORD (för Google mm): mynt penning penningar obol oboler örtug örtugar halvörtug halvörtugar abo skilling skillingar sösling söslingar hvid hvider brakteat brakteater medeltidsmynt medeltida mynt gotlandsmynt gotländska mynt myntblogg myntnyheter numismatisk litteratur myntböcker myntauktioner myntmässor myntsida Olof Skötkonung Anund Jakob Knut Eriksson Sverker Karlsson Erik Knutsson Johan Sverkersson Erik Eriksson läspe och halte Knut Långe Valdemar Magnus Ladulås Birger jarl Birger Magnusson Magnus Eriksson Albrekt av Mecklenburg Erik av Pommern Kristoffer av Bayern Karl Knutsson Bonde Kristian I Interregnum Sten Sture den äldre Hans Svante Nilsson Sten Sture den yngre Stockholm Västerås Åbo Turku Söderköping Kalmar Lödöse Viborg Örebro Skara Skänninge Jönköping

swedish medieval coins gotlandic coins coins from sweden coins from gotland swedish numismatic litterature raha ruotsi ruotsin