Samling Nils J Lindberg

Om exakt en vecka säljs första delen av Nils J Lindbergs högklassiga samling svenska mynt. Del två kommer att gå under klubban våren 2016. Även om den medeltida delen av Lindbergs samling antalsmässigt är liten så är den högintressant, då den innehåller en trevlig avdelning medeltida mynt slagna i Åbo.

Man bör som samlare notera att den tryckta katalogen för del 1 av denna samling är en nerkortad version av ett mera omfattande verk över Lindbergs samling som, utöver att den förtecknar alla mynt i samlingen, är rikligt försedd med kommenterande artiklar som saknas i den enklare ”katalog 15”. Vidare finns ett av SNF:s ordförande Jan-Olof Björk författat inledande avsnitt (27 sidor!) om de samlingar ur vilka många av Lindbergs mynt ursprungligen kommer. För den som är intresserad av provenienser för mynten är detta avsnitt av mycket stort värde. Jag rekommenderar starkt att den intresserade anskaffar båda katalogerna!

På auktionen den 23 maj säljs alla udda utrop av Lindbergs mynt. Det betyder också att vi får vänta ett år på det raraste och (troligen) dyraste medeltida myntet i samling Lindberg – Kristoffers av Bayern Åbo-örtug. Men det är ju alltid roligt att ha något att se fram emot och säkra budget för...

/lindberg.jpg

16 maj 2015